PlanH Werkt | Persoonlijke begeleiding | Fit naar werk
16917
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16917,page-child,parent-pageid-16737,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

WERKFIT MAKEN

Inzet van ‘Werkfit maken’ dient ertoe te leiden dat de deelnemer een realistisch beeld krijgt van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn aandacht en inzet richt op het terugkeren in het arbeidsproces. ‘Werkfit maken’ is onderverdeeld in drie hoofdactiviteiten. De hoofdactiviteiten zijn gericht op het:

A. VERSTERKEN VAN DE WERKNEMERSVAARDIGHEDEN

Het versterken van werknemersvaardigheden zal voor deelnemers worden ingezet, die al wat langer uit het arbeidsproces zijn. Voor een aantal van deze deelnemers geldt dat zij evenmin actief zijn in andere maatschappelijke verbanden. De re-integratieactiviteiten die dienen te worden aangeboden, zijn er o.a. op gericht om een deelnemer arbeidsritme op te laten bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Aanbod:
We hebben samenwerking met diverse bedrijven en organisaties in de regio. Concreet hebben we nu het volgende aanbod:

ICT

 • Programmeren
 • Front desk
 • DTP
 • Helpdesk
 • Social Media medewerker

HORECA

 • Bediening
 • Keuken
 • Bar
 • Inkoop / logistiek

KRINGLOOP

 • Winkel
 • Magazijn
 • Logistiek
 • Montage
 • Demontage

ONDERHOUD

 • Schilderen
 • Timmeren
 • Onderhoud
 • Slopen

ADMINISTRATIE

 • Administratie
 • Boekhouden

ASSEMBLAGE

 • Productie werkzaamheden

GROENVOORZIENING

 • Moestuin
 • Tuincentrum

Ons aanbod is groeiende en er is altijd de mogelijkheid om “op maat en naar wens van de individuele deelnemer ”te zoeken naar een werkervaringsplaats.

B. VERBETEREN VAN DE PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit leren deelnemers hun fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Als gevolg daarvan zal hun persoonlijke effectiviteit verbeteren. De re-integratieactiviteiten hebben een activerende werking. De deelnemer leert om te gaan met zijn belemmeringen. Het gaat daarbij om diverse belemmeringen. Deze belemmeringen kunnen zich zowel voordoen in de persoonlijke- als in de leefsfeer. In dit kader valt o.a. te denken aan de inzet van re-integratieactiviteiten waardoor de deelnemer assertiever wordt, zijn grenzen leert aan te geven, wordt empowered en zo weerbaarder wordt. Ook kunnen activiteiten worden gevraagd om de fysieke fitheid van de deelnemer te verhogen. Voorbeelden van activiteiten in de leefsfeer zijn het leren omgaan met belemmeringen als gevolg van verslaving of schulden. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het niet gaat om het oplossen van de problematiek maar om het beheersbaar maken ervan, zodat de focus van de deelnemer op de werkhervatting kan worden gericht.

Aanbod: individuele psychosociale begeleiding

C. BIJ DE DEELNEMER IN BEELD BRENGEN VAN ZIJN ARBEIDSMARKTPOSITIE

Re-integratieactiviteiten die behoren tot deze hoofdactiviteit, worden ingezet om de deelnemer te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. PlanH Werkt ondersteunt de deelnemer bij een zoekrichting die past bij zijn opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. PlanH Werkt zet dit af tegen functies en beroepen waar vacatures zijn in binnen onze sector. Hierbij wordt zoveel als mogelijk kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers meegenomen.

Het beoogde werk in Dienstbetrekking sluit aan bij de belastbaarheid van de deelnemer . Denk daarbij bijv. aan het aantal te werken uren per dag , de maximale reistijd, de werkplek of de omgeving van de werkplek.

Aanbod: groepsgerichte kennismaking met de reguliere arbeidsmarkt

RESULTAAT

Het eindresultaat van ‘Werkfit maken‘ is dat de deelnemer, na het volgen van scholing, het werk kan hervatten . Of de deelnemer het werk kan hervatten is ter beoordeling aan Opdrachtgever.

 

Dit betekent niet automatisch dat de belemmeringen niet meer bestaan. Het gaat erom dat de deelnemer met deze belemmeringen heeft leren omgaan. Opdrachtgever beoordeelt of de fysieke en mentale belastbaarheid van de deelnemer zodanig is, dat scholing dan wel het bemiddelen naar werk succesvol kan worden opgestart. Opdrachtgever beoordeelt tevens of de deelnemer heeft leren omgaan met zijn eventuele beperkingen. De laatste beoordeling betreft, indien aangewezen, of de deelnemer voldoende werknemersvaardigheden , voldoende persoonlijke effectiviteitsvaardigheden heeft aangeleerd en zijn arbeidsmarktpositie voldoende in beeld heeft.

 

Als de deelnemer het werk kan hervatten, zal hij verder begeleid worden naar werk. Dit kan gaan om begeleiding naar een voor hem passende arbeid of begeleiding bij het opstarten van activiteiten om als Zelfstandig ondernemer in zijn levensonderhoud te gaan voorzien.

 

Als de deelnemer in de beoordeling van Opdrachtgever niet begeleidt kan worden naar passend werk biedt Social Media Scope de mogelijkheid de deelnemer te begeleiden in een passende zinvolle dagbesteding.

DIRECT MEER INFORMATIE OF GRATIS ADVIES?