PlanH Werkt | Persoonlijke begeleiding | WMO begeleiding
16750
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16750,page-child,parent-pageid-16737,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

WMO begeleiding

Deze begeleiding biedt praktische en sociale hulp in het dagelijks leven en in de eigen omgeving. Onze begeleiders helpen mensen om zelfstandig te (blijven) leven. Ook ondersteunen we mensen met een ziekte, beperking en/of gedragsproblemen.

DOELGROEP

We bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen die moeite hebben zelf de regie over het eigen leven te voeren. Dat kan komen door een psychiatrische aandoening, psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Onze begeleiders hebben deskundigheid in het begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen (depressie, psychose, autisme, ADHD, angststoornissen), persoonlijkheidsstoornissen en/of met een justitie verleden. We zien vaak multi problems bij deze mensen en spreken dan van complexe cases.

DOELSTELLING

PlanH Werkt wil (intensieve-) ondersteuning en begeleiding bieden aan bovengenoemde doelgroep door individuele begeleiding en ondersteuning van een netwerk waarin men zich veilig voelt en zich maximaal kan ontplooien binnen ieders mogelijkheden.

Binnen de huidige ontwikkelingen (transitie van zorg naar Gemeenten) willen we vooruitstrevend zijn. Met individuele netwerkzorg, kleinschaligheid en kostenbesparing willen we meewerken aan de transitie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Met onze begeleiding werken we toe aan een zo groot mogelijk zelfredzaamheid. Je kan zelfredzaam worden genoemd als je een acceptabel niveau van functioneren hebt gerealiseerd op de gebieden waarmee jij, en iedereen in de Nederlandse samenleving, in het dagelijks leven te maken krijgt. Zelfredzaamheid is niet ‘alleenredzaamheid’. Om een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te bereiken kan, of moet, je gebruik maken van de vaardigheden, expertise, middelen en mogelijkheden van anderen. ‘Anderen’ zijn bijvoorbeeld familie en vrienden, maar ook hulpverleners kunnen helpen in het behouden of bereiken van een acceptabel niveau van functioneren. Zelfredzaamheid is wel vragen om de hulp van anderen wanneer je die nodig hebt om een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te bereiken. Je moet niet alleen hulp vragen aan degene die je kan helpen, je moet je vraag ook zo stellen dat de ander begrijpt hoe hij/zij je kan helpen zelfredzaam te worden of zelfredzaam te blijven. Bovendien moet je op tijd hulp vragen, als je wacht tot een ander jouw problemen opmerkt en voor jou hulp gaat vragen, ben je niet zelfredzaam. Zelfredzaamheid definiëren we in het algemeen dan als: Het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke gebieden van het dagelijks leven. Indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het moment dat een daling van je functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die je niet zelf kan voorkomen of verhelpen.

WERKWIJZE

Samen met de cliënt en het netwerk stellen we een plan op waarin we duidelijk maken waar we ons op richten en hoe we dat gaan doen. We gebruiken hiervoor de Zelfredzaamheid-Matrix. Hiermee stellen we begeleidingspunten op. We kijken naar de volgende leefgebieden:

 

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Verslaving
 • Activiteiten van het dagelijks leven
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

VISIE

Ieder mens heeft recht op een unieke en passende plaats in de samenleving. Door keuzes van de client te respecteren en samen met de client te bouwen aan een passend netwerk, ontstaat een duurzame versterking in het leven van de client van waaruit hij/zij eigen verantwoordelijkheid kan nemen

METHODEN

We werken klantgericht vanuit onze overtuiging dat iedereen een eigen benadering nodig heeft. Vanuit dit oogpunt werken we met verschillende methoden. Enkele methoden zijn:

 

 • Ontwikkelen van talenten
 • Oplossingsgericht werken
 • Netwerk strategieën
 • Activerende begeleiding
 • Woonondersteuning
 • Doorzorg voor (ex-) gedetineerden

 

Direct meer informatie of gratis advies?       0413-851511       Contact

Planhwerkt heeft een contract met:

 

DIRECT MEER INFORMATIE OF GRATIS ADVIES?