PlanH Werkt | Persoonlijke begeleiding | Sociaal Agogisch Praktijk Project
18352
post-template-default,single,single-post,postid-18352,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Sociaal Agogisch Praktijk Project

Sociaal Agogisch Praktijk Project

Sociaal Agogisch Praktijk Project over herstelondersteunende zorg

Louke Anthonissen heeft ze enige tijd geleden al voorgesteld via een nieuwsbericht op de website van PlanH Werkt.
Deze keer neemt Louke ons mee in haar project waar ze momenteel mee bezig is;

PlanH Werkt is nu ongeveer een jaar bezig met het implementeren van de herstelondersteunende zorg binnen de organisatie. Waar er al veel mooie ontwikkelingen zijn, is er ook ruimte voor vernieuwing of verbetering. Dat is precies waar het sociaal agogisch praktijk project vanuit de studie Social Work (Avans Hogeschool) om draait. De herstelondersteunende zorg komt nu vooral terug op locatie bij PlanH Werkt, in de vorm van activiteiten. Het doel van mijn project is om deze manier van werken ook terug te laten komen in de ambulante begeleiding. Momenteel wordt er krachtgericht gewerkt, wat dichtbij herstelgericht werken ligt. Beide promoten hoop, zelfbeschikking, eigen keuze en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Bij het herstelgericht werken is er een extra dimensie rond het faciliteren van het proces van betekenisgeving en het herwinnen van een positieve identiteit voorbij de aandoening.

De methode die mijn project vorm geeft is Design Thinking. Dit is een methode om tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen, waarbij de behoeftes van het team centraal staan. Design Thinking bestaat uit 5 fases. In fase 1 heb ik onder andere medewerkers geïnterviewd en deelgenomen aan activiteiten om inzicht te krijgen in de behoeftes rondom herstelgericht werken en om informatie te verzamelen. In fase 2 ben ik aan de slag gegaan met de verkregen informatie en vanuit daar een kernprobleem geformuleerd. De derde fase is bedoeld om zoveel mogelijk oplossingen te genereren voor het kernprobleem. Hiervoor heb ik brainstormsessies georganiseerd in diverse groepen. Vanuit deze ideeën ga ik in fase 4 een prototype maken waarbij ik op experimentele wijze de best mogelijke oplossing probeer te ontdekken. In de laatste fase (5) ga ik het prototype testen door het voor te leggen aan het team. Ook kijk ik hoe het eindproduct duurzaam ingezet kan worden, dit betekent dat de resultaten van mijn project op langere termijn behouden worden.

Door deze stappen te zetten hoop ik het resultaat te bereiken dat iedereen in het team begrijpt wat herstelgericht werken voor hem/haar inhoudt, dit vorm kan geven in de praktijk en kan verantwoorden. Door deze manier van werken toe te passen kan Plan H Werkt nóg meer kansen creëren voor zingeving en het ontdekken van de eigen mogelijkheden in de zorg voor mensen met (langdurige) psychische ontwrichtingen.